view

De maritieme gerechtsdeskundige coördinator: een praktische toevoeging aan de mogelijkheden om maritiem bewijs te vergaren!

Op 4 april 2019 presenteerde de projectgroep ‘Afkoersen op vaste maritieme gerechtsdeskundigen’ haar eindrapport tijdens het Belgisch-Nederlands Colloquium – Journée Schadee 2019 van de Nederlandse Vereniging van Vervoerrecht. In het eindrapport worden een aantal suggesties gedaan voor uitbreiding van de mogelijkheden om binnen het bestaande wettelijke kader een maritieme gerechtsdeskundige te benoemen, waaronder de maritieme gerechtsdeskundige ‘coördinator’.

Recent brachten twee van onze advocaten (Julian van de Velde en Iris Regtien) de suggesties van de projectgroep in de praktijk en hebben zij met succes verlof gekregen van de Rechtbank Rotterdam (de Nederlandse maritieme rechtbank) voor het aanstellen van een maritieme gerechtsdeskundige ‘coördinator’. Eén van de nautische deskundigen van de Belgische Nautische Commissie werd op basis van het verlof benoemd als gerechtsdeskundige. Deze gerechtsdeskundige is samen met de door partijen aangestelde deskundigen en vertegenwoordigers aan boord van een in Nederland arriverend schip gegaan, om gegevens te verzamelen over de oorzaak van een gedurende de zeereis ontstaan probleem.

De maritieme gerechtsdeskundige ‘coördinator’ was in dit geval bij uitstek geschikt, aangezien het belang van onze cliënten was om aan boord gegevens en documenten te verzamelen, zodat zij zelf op basis van deze gegevens en documenten de oorzaak van het probleem konden vaststellen. Onze cliënten waren de bevrachters van het schip en hadden daardoor beperkt inzage in bepaalde gegevens en documenten. Verder werd geen medewerking verleend door de reder aan het onderzoek van de schade-expert van de bevrachter. Door aanstelling van de maritieme gerechtsdeskundige ‘coördinator’ hebben onze cliënten de noodzakelijke informatie alsnog verkregen.

De mogelijkheden voor inzet van een maritieme gerechtsdeskundige ‘coördinator’ zijn niet beperkt tot gevallen van bewijsverzameling aan boord van een schip door bevrachters of ladingbelanghebbenden. Integendeel, wij denken dat deze optie ook bij uitstek geschikt zou kunnen zijn bij onder andere aanvaringen waar scheepseigenaren en hun verzekeraars (H&M of P&I) belang hebben bij het verkrijgen van informatie en documenten die zich bevinden aan boord van het andere schip of andere schepen die bij de aanvaring betrokken waren.

Wilt u hier meer over weten? Of bent u benieuwd wat de andere mogelijkheden zijn om bewijs te verzamelen in maritieme aangelegenheden in Nederland of misschien juist hoe u dat kunt voorkomen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.