Smallegange N.V. besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar internetsite welke algemene informatie bevat waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Smallegange N.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (onjuiste of onvolledige) inhoud van deze internetsite.

Smallegange N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van informatie zoals opgenomen op haar internetsite.

Gebruikers van deze internetsite dienen niet af te gaan op de informatie op deze internetsite zonder juridisch advies in te winnen.

Deze internetsite bevat een overzicht van links naar diverse internetsites. Smallegange N.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetsites.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie op de internetsite en de internetsite zelf is eigendom van Smallegange N.V.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal beschikbaar. Wanneer er een geschil is gerezen omtrent de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal slechts de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in de Nederlandse jurisdictie bindend zijn.