derotterdam

Aktuelle Nachrichten

pdf

'De invloed van zelfrijdende auto’s op verkeersrecht en aansprakelijkheid' - VAST 2021/Q1/W-001, p. 115-132
J.L.M. Limpens

pdf 'Rb. Rotterdam 31 Januar 2018, S&S 2018/38, Tijdschrift Vervoer & Recht 2018-3'
W.E. Boonk

pdf 'Afdeling 8.5.2. BW en de vrachtbrief', Tijdschrift Vervoer & Recht, 2017, 5/6 p. 185-190 
W.E. Boonk

pdf 'Autonoom varende of rijdende vervoermiddelen: wat zijn de juridische consequenties?', De Beursbengel, nr. 867, p. 12-14
J. van de Velde

pdf ‘Protection & Indemnity Insurance voor Scheepseigenaren Deel 1 – De structuur van de P&I-Club,    
J. van de Velde

pdf ‘Afdeling 8.2.1 BW, de overeenkomst van goederenvervoer in het algemeen, 
Tijdschrift Vervoer & Recht, mei 2016  W. Boonk

pdf 'De deur op slot bij failliete klant’, Nieuwsblad Transport, 2-8 september 2015, p. 15 
J. van de Velde

pdf 'Insurance act 2015 en de warranties’, De Beursbengel, nr. 847, p. 10-12 
J. van de Velde

pdf  'Insurance act 2015 en de mededelingsplicht, De Beursbengel, nr. 846, p. 18-20' 
J. van de Velde

pdf Lezing over verzekeringsrechtelijke aspecten van de WAM, maart 2015 
P. van Dam

pdf Lezing over de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten, maart 2015
P. van Dam

pdf Schuldgraden in het schadeverzekeringsrecht 
P. van Dam

pdf Retentie recht voor wie last heeft van wanbetalers, Nieuwsblad Transport 
J. van de Velde

pdf ‘Wel of niet repareren schade binnenvaartschip bij aanvaring’, Beursbengel nr. 833, pp. 24-26 
J. van de Velde

pdf Take care when trying to limit liability – Lloyd’s List 
J. van de Velde

pdf Know your rights when to request a lawyer if police board your ship, Lloyd's List 
P. van Dam en J. van de Velde

pdf The Human Factor in Accidents at Sea - Legal Consequences 
J. van der Stelt