Legal500 2019:
“Maritime specialists Smallegange N.V. enjoys a very high standing among the P&I Clubs and marine insurance brokers/underwriters in The Netherlands”.

SMALLEGANGE ADVOCATEN

De Rechtbank Rotterdam als forumkeuze in maritieme zaken

De Nederlandse regering heeft de laatste jaren verschillende maatregelen genomen die een jurisdictiekeuze voor de Rechtbank Rotterdam aantrekkelijker maken voor partijen in de scheepvaart.


Willem Bindex.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=147&lang=nloonkJulian van de Velde Advocaat / Partner

Mag u uw personeel op gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen testen?

Bij veel werkgevers is de vraag gerezen of zij - met het oog op de privacy - hun personeel mogen testen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen.

Twee sets algemene voorwaarden: voorkom onduidelijkheid!

Partijen kunnen jarenlang zaken met elkaar doen zonder dat zij er bij stilstaan wat zij precies met elkaar hebben afgesproken. 


Richard Latten Advocaat/Partner

Smallegange advocaten

Smallegange is een in het maritiem- en transportrecht gespecialiseerd advocatenkantoor te Rotterdam, opgericht in januari 2000 door een groep ervaren advocaten, in de maritieme, verzekeringsrecht- en transportrechtpraktijk werkzaam vanaf 1980. Een aantal van de advocaten van het kantoor hebben een achtergrond in de zeevaart, binnenvaart, Koninklijke Marine, en/of bedrijfsleven en zijn in deze sectoren werkzaam geweest, zowel aan boord als aan de wal, alvorens hun loopbaan in de advocatuur aan te vangen. De advocaten worden ondersteund door een staf van zes medewerkers.

Cliënten
Van oudsher maakt een grote groep in de regio Rotterdam gevestigde haven-, verzekering- en transport gerelateerde bedrijven deel uit van de cliëntenkring van het kantoor, waaronder casco-, lading- en aansprakelijkheidsverzekeraars, P&I Clubs, financiers, agenturen-, stuwadoors- en scheepsreparatiebedrijven, scheepsleveranciers en diverse rederijen en managers in binnen- en buitenland.

Netwerk
Het kantoor heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld in een full-service haven-, transportrecht - en transportverzekeringsrecht-advocatenkantoor. Smallegange beschikt over een wereldwijd netwerk van collega-advocaten, waardoor de aan kantoor verbonden advocaten in aan hen toevertrouwde zaken met veelal internationale aspecten, ook buiten Nederland snel, efficiënt en succesvol kunnen handelen, of in voorkomende gevallen cliënten snel kunnen doorverwijzen. Op het kantoor wordt naast Nederlands ook Engels, Duits en Frans gesproken.

Advocaten
De advocaten bij Smallegange vormen een hecht, op elkaar ingespeeld team. Bij de behandeling van zaken, staat een praktische en no-nonsense-benadering voorop. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de relatie met de cliënt, die er van uit kan gaan dat de ingeschakelde advocaat zaken steeds zelf behandelt. Door de in vergelijking met concurrerende advocatenkantoren gunstige advocatentarieven kunnen de kosten voor de cliënt steeds zo laag mogelijk worden gehouden.