containers

Kort geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een wetsontwerp online gezet, dat een verdere concentratie van de behandeling van scheepvaartzaken regelt. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen meer nog dan tot nu toe het geval is, aan scheepvaart gerelateerde rechtszaken door de Rechtbank Rotterdam worden behandeld.

Op dit moment gebeurt de verdeling van zaken over de verschillende rechtbanken in Nederland hoofdzakelijk op basis van territoriale criteria. In de regel wordt aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de gedaagde en soms bij de plaats waar de betreffende maritieme dienstverlening werd verricht.
De concentratie van maritieme bedrijvigheid in en om de Rotterdamse haven, maakt de rechtbank in Rotterdam het “natuurlijke” forum voor de behandeling van maritieme rechtszaken in Nederland: omdat veel geschillen in deze sector met de regio verbonden zijn, komen deze ook nu al – op basis van de territoriale criteria – bij de Rotterdamse rechtbank terecht.

In het nieuwe wetsvoorstel Concentratie van scheepvaartzaken bij de Rechtbank Rotterdam wordt de Rechtbank Rotterdam aangewezen als dé rechtbank die geschillen op het gebied van zee- en binnenvaartrecht zal behandelen. De bevoegdheid van de rechtbank hangt niet meer af van de vestigingsplaats van partijen, of de plaats waar diensten zijn verleend, maar enkel van het feit dat het een geschil betreft op het gebied van zee- of binnenvaart. Dat betekent dat de Rechtbank Rotterdam in de toekomst (vrijwel) alle zaken zal behandelen die betrekking hebben op bijvoorbeeld aanvaringen, goederenvervoer over water, averij grosse, slepen en duwen, beperking van maritieme aansprakelijkheid en exploitatie van schepen in het algemeen.

Wij vinden dit een positieve ontwikkeling: de natte kamer van de Rechtbank Rotterdam beschikt over de noodzakelijke expertise en praktische ervaring voor de berechting van scheepvaartzaken. Dit voorstel onderstreept de positie van Rotterdam als maritiem juridisch centrum van Nederland.