containers

Twee sets algemene voorwaarden: voorkom onduidelijkheid!

Partijen kunnen jarenlang zaken met elkaar doen zonder dat zij er bij stilstaan wat zij precies met elkaar hebben afgesproken. Ten aanzien van het leveren van een product kan per levering simpelweg prijs en levertijd worden afgesproken en zolang conform deze afspraken wordt geleverd en betaald lijken veel nadere afspraken niet nodig. Het enige papieren bewijs van deze afspraken is vaak de factuur die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is verstuurd.

COM_TAGS_READ_MORE