containers

Expediteurs

Smallegange Advocaten heeft als maritiem- en transportrechtkantoor ruime ervaring met expediteurs en de (vervoersrechtelijke) problemen waar expediteurs mee geconfronteerd worden. Zo adviseren wij expediteurs omtrent vraagstukken over de algemene (expeditie)voorwaarden zoals de FENEX-voorwaarden, vertegenwoordiging en volmacht, (container-)demurrage en douane. Daarbij komt het voor dat er onduidelijkheden bestaan over de rol van verschillende partijen bij een expeditie-overeenkomst, hetgeen bepalend kan zijn ten aanzien van de aansprakelijkheden. Smallegange Advocaten assisteert en adviseert bij vraagstukken waar expediteurs tegen aan lopen.

Scheepswerven

Een scheepswerf kan geconfronteerd worden met verscheidene (juridische) vraagstukken en problemen. Smallegange Advocaten staat met regelmaat werven bij. Zo stellen wij algemene voorwaarden en overeenkomsten op voor scheepswerven en adviseren wij over het gebruik daarvan. Bovendien behartigen wij de belangen van werven die geconfronteerd worden met onder andere onbetaalde rekeningen, aansprakelijkheidsclaims en geschillen omtrent garanties. Daarbij adviseren wij omtrent het uitoefenen van retentierecht en verzekeringsrechtelijke vraagstukken die voor scheepswerven van belang zijn.

Distributie

Smallegange Advocaten is als specialist op het gebied van maritiem- en transportrecht voorzien van ruime kennis en ervaring omtrent distributie, wij staan u dan ook bij in een verscheidenheid aan zaken, waaronder het opstellen/beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden en in juridische geschillen.

Stuwadoors

Een stuwadoor kan met allerlei zaken geconfronteerd worden, zo kan het voorkomen dat er schade aan een lading ontstaat, of een geschil met een rederij wegens (vermeende) beschadiging van een schip. Smallegange Advocaten assisteert u bij deze en vele andere zaken.

Opslaghouders en overslag

Als opslaghouder (bewaarnemer), en/of bedrijf actief in de overslag van goederen, wordt u geconfronteerd met uiteenlopende wet- en regelgeving. Smallegange Advocaten heeft ruime ervaring met de risico’s die opslaghouders lopen en biedt helder advies in zaken gerelateerd aan opslag en overslag.

Cargadoors

Smallegange Advocaten heeft ruime ervaring met cargadoors. Wij adviseren onze cliënten in een verscheidenheid aan zaken. Daarbij staan wij waar nodig ook cargadoors bij in juridische procedures en geschillen..

Rederijen

In de praktijk hebben rederijen met vele partijen en belanghebbenden te maken, waaronder ladingbelanghebbenden, cargadoors, en stuwadoors. Daarbij worden rederijen geconfronteerd met uitgebreide (inter)nationale wet- en regelgeving afhankelijk van het karakter van de vordering waarmee de rederij geconfronteerd wordt. Het is daarom onder meer van belang als rederij altijd de eigen positie te waarborgen en ervoor zorg te dragen dat er duidelijke en effectieve afspraken worden overeengekomen met de contractuele wederpartij. Smallegange Advocaten adviseert en behartigt de belangen van rederijen in een verscheidenheid aan zaken.

Scheeps- en bunkerleveranciers

Leveranciers van bunkerolie en scheepsmaterialen kunnen met allerlei juridische vraagstukken geconfronteerd worden, zoals vorderingen van toeleveranciers, onbetaalde rekeningen, uitoefening van het retentierecht en beweerdelijke tekortkomingen in het geleverde product. Voor al deze zaken en meer kunt u terecht bij Smallegange Advocaten.

Scheepsbouw- en verkoop

Bij scheepsbouw en de aan/verkoop van schepen dient met veel aspecten rekening gehouden te worden. Zo dient er acht geslagen te worden op de tekst van garanties en de verantwoordelijkheden die over en weer op partijen rusten. Daarnaast kunnen werven geconfronteerd worden met onbetaalde facturen of een rederij/opdrachtgever met een schip dat niet voldoet aan de overeenkomst. Smallegange Advocaten adviseert ten aanzien van bouwcontracten en aan- en verkoop van schepen en heeft tevens ruime ervaring met standaardovereenkomsten zoals het Norwegian Sales Form en de BIMCO-overeenkomsten.