containers

Smallegange houdt zich onder meer bezig met beslag op schepen. Zo worden door Smallegange beslagrekesten opgesteld teneinde verlof te vragen aan de Voorzieningenrechter voor het leggen van beslag, indien cliënten beslag wensen te leggen op schepen. Voorafgaande aan het opstellen van het beslagrekest zal dan eerst door Smallegange worden beoordeeld of het op basis van het op de vordering toepasselijke recht en de geldende internationale verdragen mogelijk is om beslag te leggen op het schip. Nadat door de Voorzieningenrechter verlof is verleend voor het leggen van beslag zal Smallegange de deurwaarder instrueren om beslag te leggen op het schip.

Tevens voert Smallegange opheffingskort gedingen, indien op schepen van cliënten van Smallegange ten onrechte beslag is gelegd. Mocht echter wel terecht beslag zijn gelegd op een schip van een cliënt van Smallegange, dan assisteert Smallegange bij het opheffen van het beslag tegen bijvoorbeeld het stellen van een deugdelijke garantie, zoals bijvoorbeeld een garantie op het Rotterdams Garantieformulier 2008.

Een Voorzieningenrechter van een Nederlandse Rechtbank is bevoegd om verlof te verlenen voor het leggen van beslag op een schip dat zich in zijn rechtsgebied/arrondissement bevindt of dat wordt verwacht binnen zijn rechtsgebied/arrondissement. Op hun beurt zijn de advocaten van Smallegange bevoegd om bij iedere Rechtbank in Nederland beslagrekesten in te dienen, teneinde verlof te vragen voor het leggen van beslag.

Naast op schepen die Nederlandse havens aan doen, kan Smallegange ook beslag leggen op schepen die de havens van Antwerpen of Gent in België aan doen. Op schepen die naar Antwerpen en Gent varen kan beslag worden gelegd bij de rede te Vlissingen. Hiervoor dient verlof te worden gevraagd van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Verder kan op schepen die Gent aan doen ook beslag worden gelegd bij de sluizen te Terneuzen. Uiteraard kan op voorgenoemde plaatsen ook beslag worden gelegd op schepen wanneer zij vanaf Antwerpen of Gent onderweg zijn naar zee.

Mocht u beslag wensen te leggen op een schip dat een Nederlandse of Belgische haven aan doet of mocht er beslag zijn gelegd op uw schip of daarmee worden gedreigd, dan kunt u hierover contact opnemen met één van de advocaten van Smallegange