containers

Import-/exportheffingen en accijnzen

Bedrijven met activiteiten in de internationale handel kunnen geconfronteerd worden met import-/exportheffingen en accijnzen. Dit is niet slechts beperkt tot de contractspartijen bij de koopovereenkomst maar kan tevens (douane-)expediteurs en andere partijen in de handelsketen overkomen. In dit kader is het van belang goede contractuele afspraken te maken en in het oog te hebben wie de contractuele wederpartij is en wat de regrespositie is. Smallegange Advocaten adviseert partijen geconfronteerd met import-/exportheffingen en accijnzen en behartigt waar nodig de belangen in juridische geschillen.

Antidumping

Wanneer een bedrijf goederen in het buitenland goedkoper verkoopt dan in het thuisland loopt deze het risico geconfronteerd te worden met een ‘antidumping’-maatregel. Dit kunnen bijvoorbeeld extra heffingen zijn over de goederen of een verplichte minimumprijs. Voorwaarde hiervoor is dat de Europese markt hierdoor schade lijdt en dat de schade te wijten is aan de ‘dumping’. Smallegange Advocaten adviseert partijen geconfronteerd met antidumpingwetgeving en maatregelen.