header train

Wegvervoer (nationaal en internationaal)

Smallegange Advocaten staat zowel wegvervoerders als ladingbelanghebbenden bij in een grote diversiteit aan zaken. Dit betreft zowel binnenlands als internationaal vervoer. Wij hebben dan ook ruime ervaring met vervoerscondities en de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de AVC-voorwaarden en het CMR-verdrag.

Luchtvervoer

Smallegange Advocaten heeft als specialist op het gebied van maritiem- en transportrecht ruime ervaring met luchtvervoersrecht zoals neergelegd in het verdrag van Montréal. Belangrijke onderwerpen bij het luchtvervoersrecht zijn de betaling van luchtvracht, vertragingsschade, letselschade en verlies of schade aan bagage/lading. Smallegange adviseert verscheidende partijen waaronder vervoerders, expediteurs, passagiers en ladingbelanghebbenden.

Gecombineerd vervoer

In de dynamische wereld van transport is gecombineerd vervoer aan de orde van de dag. Er worden immers efficiëntieslagen geboekt door de juiste modaliteit op het juiste traject in te zetten. Dit levert echter ook complexere vervoersrechtelijke situaties op. Zo kunnen er onduidelijkheden ontstaan over de toepasselijkheid van vervoersrechtelijke verdragen op grond van het traject waar een schade of verlies heeft plaatsgevonden. Onder sommige regimes wordt reeds rekening gehouden met gecombineerd vervoer, dit is echter lang niet altijd het geval. Smallegange Advocaten is als maritiem- en transportrechtkantoor bijzonder geschikt u te helpen navigeren in deze wateren.

Vervoer per (pijp)leiding

Het vervoer per (pijp)leiding is een belangrijk onderdeel van de globale stroom van grondstoffen en in de aanlevering van nutsvoorzieningen. Het mag dan ook niet ontbreken in de expertises van Smallegange Advocaten, dé specialist in vervoersrecht. Wij geven dan ook advies en bieden juridische bijstand voor bedrijven met activiteiten gerelateerd aan de exploitatie van (pijp)leidingen.