tarieven

Handelscontracten

Handelskoop, agentuur en distributie. Dit zijn slechts voorbeelden van veelvoorkomende contracten in het (internationale) handelsverkeer, waarover Smallegange Advocaten adviseert. Wij assisteren bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. Waar noodzakelijk staan wij u bij in procedures en geschillen.

Aan- en verkoop van zaken

De handelskoop heeft een centrale plaats in het (internationale) handelsverkeer. Smallegange Advocaten is vertrouwd met onder andere de Incoterms, risico-overgang, de diverse betalingsmodaliteiten en verschepingsdocumenten. Gezien onze focus op handel en transport, zijn wij bij uitstek expert op de onderlinge verhouding tussen de handelskoop en de betrokken vervoerovereenkomst. Wij staan onze cliënten bij in leverings- en kwaliteitsdisputen, en bij betalingsgeschillen. Waar nodig leggen wij beslag of voeren een (incasso)procedure, bij de rechtbank of in (branchespecifieke) arbitrage.

Accreditieven

De expertise van Smallegange Advocaten beslaat het volledige, klassieke handelsrecht. Documentair krediet (letters of credit) en andere betalingsinstrumenten, zoals bankgaranties en documentair incasso behoren daartoe. Ook op het gebied van het wissel- en chequerecht beschikken wij over de noodzakelijke kennis en ervaring.

Garanties

Garanties, zoals bankgaranties en P&I-garanties, zijn een veelgebruikt instrument in het handelsverkeer. Door het stellen van garanties worden er zekerheden gegeven met als gevolg dat risico’s beperkt kunnen worden. Dit helpt de markt goed en snel te functioneren. Echter, bij het stellen van garanties is het wel van belang de juiste bewoordingen te gebruiken, de risico’s goed in te schatten en de posities van de partijen over een weer goed in het oog te houden. Smallegange Advocaten adviseert en assisteert cliënten ten aanzien van het verkrijgen en stellen van garanties.

Zekerheidsrechten (pandrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud)

Zowel in de relatie koper-verkoper, als in de relatie ladingeigenaar-vervoerder kunnen zekerheidsrechten zoals het pand-, hypotheek- en  retentierecht, alsmede het eigendomsvoorbehoud, een rol spelen. Smallegange adviseert over het gebruik van zekerheidsrechten, alsmede bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten met zekerheidsrechten.