tarieven

Cascoverzekering

Verreweg de meeste rederijen hebben voor hun schepen een cascoverzekering, hetgeen doorgaans ook verplicht wordt gesteld door de vlaggestaat. Bij een cascoverzekering kunnen er allerlei geschillen ontstaan, bijvoorbeeld over de dekking, omvang van de schade, aftrek nieuw-voor-oud, onderverzekering en verzwijging. Smallegange Advocaten begeleidt verzekeraars en ondernemingen bij de behandeling en afwikkeling van cascoschades. Daarnaast adviseren wij over dekkingsgeschillen en andere vraagstukken ter zake de polis. Smallegange Advocaten heeft onder andere veelvuldig geadviseerd over de Nederlandse Beurscascoverzekering, de Institute Hull Clauses, de International Hull Clauses en het Norwegian Plan.

P&I-verzekering

Naast een cascoverzekering sluit een rederij ook een P&I-verzekering af. Middels een P&I-verzekering zijn verschillende aansprakelijkheden gedekt, zoals letselschade van de bemanning, milieu aansprakelijkheden, wrakopruimingskosten en aansprakelijkheid voor ladingschade. Smallegange heeft veel ervaring op het gebied van P&I-verzekeringen. Wij assisteren zowel P&I-verzekeraars als scheepseigenaren.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Expediteurs, maar ook vervoerders, stuwadoors, scheepsagenten en scheepsbouwers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor uiteenlopende schades. Indien een lading bijvoorbeeld niet op tijd aankomt, er schade is ontstaan aan een lading, indien een lading op de verkeerde plaats wordt afgeleverd, een stuwadoor schade veroorzaakt aan een stuurhut of er schade ontstaat tijdens scheepsbouw kan er een dispuut ontstaan. Smallegange assisteert bij het voeren van verweer tegen deze aansprakelijkheidsvorderingen, of bij het instellen van dergelijke vorderingen en adviseert over de verhaalsmogelijkheden. 

Ladingverzekering

Bij verlies- of beschadiging van lading tijdens transport kan de vervoerder niet altijd worden aangesproken. Zo is het mogelijk dat de vervoerder niet voor alle schade aansprakelijk is en/of de aansprakelijkheid van de vervoerder gelimiteerd is tot een maximaal bedrag. Een ladingverzekering of goederentransportverzekering dekt verlies en/of beschadiging van goederen tijdens het vervoer. Smallegange Advocaten adviseert verzekeraars en ondernemers bij de afwikkeling van ladingschades en over polisdisputen.

Letselschadeverzekering (o.a. ongevallen aan boord/in de haven)

Smallegange Advocaten adviseert tevens op het gebied van letselschade(verzekeringen). Na een ongeval (aan boord) waarbij letselschade is opgelopen, begeleidt Smallegange Advocaten de verdere procedure en adviseert over de juridische vraagstukken die in dit kader spelen. Ook bij een ongeval in de haven, gedurende het transport en op bedrijfsterreinen assisteert Smallegange waar nodig.

Werk- en landmateriaalverzekering

Een werk- en landmateriaalverzekering is een verzekering voor schade aan derden die wordt veroorzaakt met werk- of landmaterieel. Dit is een verplichte verzekering op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Vaak is het mogelijk om de cascoschade, de schade aan het werk- of landmateriaal zelf, mee te verzekeren. Wij adviseren verzekeraars en verzekerde bij dekkingsgeschillen en regresvorderingen. Smallegange Advocaten heeft in dit verband met name veel ervaring op het gebied van kabel- en leidingschades.