kantoor

Smallegange beschikt over een bouwrechtpraktijk met ruime ervaring met standaard Nederlandse bouwcontracten (zoals de UAV, UAV-GC en DNR), standaard internationale bouwcontracten (zoals FIDIC, NEC en JTC) en ‘tailor made’ contracten. Smallegange is betrokken bij klassieke Nederlandse projecten maar assisteert cliënten ook bij projecten in het buitenland.

Tot de cliënten van Smallegange behoren projecteigenaren, ingenieursbureaus, directievoerders, hoofd- en onderaannemers, adviseurs en toeleveranciers.

Smallegange stelt bouwcontracten op en beoordeelt deze, adviseert bij publieke en private aanbestedingen, voert onderhandelingen, adviseert tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfases en assisteert ook bij de oplossing en beslechting van geschillen d.m.v. mediation, geschillenraden, arbitrage of overheidsrechtspraak. De advisering en vertegenwoordiging strekt zich ook uit tot samenwerkingsvormen zoals joint ventures en consortiums.

Indien er problemen opkomen tijdens de ontwerp- of uitvoeringsfase, dan probeert het kantoor in samenwerking met de cliënte het probleem op te lossen voordat het te groot wordt. Voor die gevallen waar een probleem niet op te lossen is heeft Smallegange ruime ervaring met alle wijzen van het formeel beslechten van geschillen.