zeevaart

Procederen (inter)nationaal

De advocaten van Smallegange hebben zeer veel ervaring in het voeren van juridische procedures, zowel in Nederland als in het buitenland. Ons kantoor staat regelmatig cliënten bij in de rechtszaal en heeft dankzij een uitgebreid netwerk een groot internationaal bereik. Smallegange Advocaten is dan ook in staat zowel nationale als internationale procedures van begin tot eind te begeleiden.

(Internationale) arbitrage en executie van arbitrale beslissingen

Het komt regelmatig voor dat partijen overeenkomen juridische geschillen te onderwerpen aan arbitrage. Smallegange Advocaten heeft ruime ervaring met arbitrageprocedures en staat regelmatig onze cliënten in dergelijke procedures bij. Bovendien assisteert Smallegange cliënten bij de executie van arbitrale beslissingen.

Tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen

Smallegange Advocaten wordt regelmatig ingeschakeld voor de tenuitvoerlegging van vonnissen verkregen in het buitenland. Wij adviseren cliënten bij het verdere verloop en de executiemogelijkheden.

Nationaal en internationaal (scheeps-)beslag

Het leggen van beslagen is een effectief middel om betaling van een vordering af te dwingen of zekerheid te krijgen voor een openstaande vordering. Smallegange Advocaten heeft ruimschootse ervaring met het leggen van beslagen. Waaronder het leggen van beslag op schepen, bankrekeningen en overige zaken. Indien u beslag wenst te leggen ten laste van uw debiteur kunt u contact opnemen met Smallegange.

Gedwongen verkoop van schepen/transportmiddelen/lading

Smallegange Advocaten adviseert partijen omtrent de gedwongen verkoop van schepen, verkoop van overige transportmiddelen en ladingverkoop. In dit kader is het van belang oog te hebben voor het juridisch kader waarin dit dient te gebeuren en de mogelijkheden (en de beperkingen daarvan) in de (inter)nationale wet- en regelgeving.