zeevaart

De arbeidsrechtspecialisten van Smallegange adviseren en procederen op een breed gebied van arbeidsgerelateerde kwesties. Als kantoor met een sterke affiniteit met de handel- en vervoerssector staat Smallegange met name bedrijven/werkgevers bij die hierin actief zijn.  Smallegange is bij uitstek bedreven in zaken waarin arbeidsrechtelijke geschillen en adviezen gecombineerd en nader ingevuld moeten worden met het vervoer- en handelsrecht en/of specialistische kennis hierover wordt vereist. Smallegange adviseert en procedeert onder andere op het gebied van:
  • Einde van de arbeidsovereenkomst; ontbindingsprocedures, ontslag op staande voet, zowel advisering in het voortraject als eventuele geschillen hieromtrent  en het onderhandelen over  opstellen van vaststellingsovereenkomsten bij beëindiging met wederzijds goedvinden.
  • Arbeidsvoorwaarden, waaronder onder meer concurrentie- en relatiebeding, wijziging arbeidsvoorwaarden, bonus, loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte etc.
  • Arbeidsongeschikte werknemer; ziekte, wederzijdse re-integratieverplichtingen, situatieve arbeidsongeschiktheid.
  • Werkgeversaansprakelijkheid; arbeidsongevallen, blootstelling gevaarlijke stoffen en de zorgplicht van de werkgever.
  • Arbeidsverhoudingen; uitzend-overeenkomsten/uitleen-constructies, WAADI, zzp’ers, payroll.
  • Grensoverschrijdend arbeidsrecht;
  • Bijzondere regelingen; WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs), MAV (Maritiem arbeidsverdrag), WAV (Wet arbeid vreemdelingen);
  • Mediation.
Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. De arbeidsrechtspecialisten van Smallegange zijn hier dagelijks mee bezig en houden zich constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving.