header offshore

Gezien de diversiteit aan risico’s en de complexiteit van de sector is er ten aanzien van offshore  uitgebreide wet- en regelgeving ontwikkeld. Het is belangrijk voor partijen actief in deze sector hiervan op de hoogte te zijn. Daarbij bestaat er met name in de olie- en gassector het gevaar dat men geconfronteerd wordt met calamiteiten, met alle (juridische) gevolgen van dien. Smallegange Advocaten adviseert partijen actief in offshore en de olie- en gassector ten aanzien van het afdekken van risico’s, het sluiten van overeenkomsten en in het kader van compliance, bovendien behartigen wij waar nodig de belangen van onze cliënten in juridische geschillen. Wij adviseren onder meer partijen betrokken bij: 
  • Olie- en gaswinning
  • Toeleveringsindustrie voor de offshore
  • Constructie in de offshore